Bli med å forme framtidas Lunner!

Bli med å forme framtidas Lunner!

Resultater fra innbyggerundersøkelse

Nå er rapporten fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i vinter klar!


Tidligere i vinter ba vi deg som bor i Lunner om å si noe om hvordan du opplever å leve her. Dette ble gjort som en del av prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen. Les om det her. For å ha et best mulig grunnlag for å velge veien videre i årene som kommer har kommunen satset på en bred involvering av innbyggerne. Vi er opptatt av at det skulle være så enkelt som mulig å delta i planarbeidet. Nå er rapporten fra innbyggerundersøkelsen klar!

Lunners innbyggere er stolte av naturen og nærmiljøet, og er opptatte av å bevare dette samtidig som vi legger til rette for mere næring, flere arbeidsplasser og et fyldigere kulturtilbud. Vi ser at graden av trivsel er høy i Lunner, men at en del innbyggere ikke føler seg godt nok inkludert i lokalsamfunnet sitt. Dette gjelder særlig noen innflyttere. Samtidig er dere ikke bare fornøyde med hvordan kommunen styres. Dette er viktige signaler å ta med seg i det videre arbeidet med samfunnsplanen. Vår jobb er å legge til rette for riktig utvikling, og vi ser frem til å utvikle kommunen videre - sammen med deg.

Les sammendraget av hele spørreundersøkelsen her.

Det er også laget en kort video som oppsummerer noen av hovedpunktene fra spørreundersøkelsen. Se den, og del gjerne!

 

 

 

Nå er tida inne for å sette seg noen store mål for framtidas Lunner!

Har du en kommentar eller innspill til resultatene av undersøkelsen?

 

Har du en kommentar eller innspill til resultatene av undersøkelsen?