Skriveverksted

Råd og tips om skriveverksteder

"Råd og tips til dere som skal arrangere skriveverksteder - en arbeidsmetode som setter tverrfaglig samarbeid i system" finner du her.


Skriveverksted er en metode som setter tverrfaglig samarbeid i system. I en gruppe, sammensatt av for eksempel 3 - 4 personer, jobber en sammen om tekster og diskuterer seg fram til til de endelige tekstene som ivaretar presisjon og språklig klarhet. Dersom du ønsker å gjennomføre skriveverksted for å forbedre tekster, så kan du gjerne ta kontakt med prosjektleder Anne Grønvold som kan delta i arbeidet.