Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har konstituerende møte 30.10.19 og vil i møtet velge leder og nestleder for perioden.


Leder Line Jorung

Nestleder Aage Gjesdal

Bente Godli 

Ranveig Berge

Per Arne Vestlund

Kelly Galloway

Arve Dihle

 

Varamedlemmer:

1. Gjermund Linstad

2. Kristin Horni

3. Hege Tømmerstigen

4. Katrine Petra Fossheim