Tunet aktivitetssenter og kontor for psykisk helse

Psykisk Helsetjenester i Lunner

Dine følelser er dine, og må bli tatt på alvor. I vanskelige situasjoner er det godt å ha noen rundt seg, familie og venner, som vi kan søke råd hos. Når dette ikke er nok eller det ikke er noen der, kan det være viktig å snakke med utenforstående.
Tjenesten er gratis.

Kontoret for psykisk helse

Kontoret for psykisk helse er åpent alle hverdager i tidsrommet 8.00 – 15.30.
 

 • Individuelle samtaler på kontoret og/eller i hjemmet
 • hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding
 • veiledning i forhold til evt. å søke hjelp fra 2.linjetjenesten, og å finne frem i behandlingsapparatet
 • koordinering der brukeren har flere tjenester rundt seg, samarbeidsmøter
 • praktisk hjelp
 • sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser
 • opplæring/veiledning i dagliglivets gjøremål, både i egen bolig og i samhandling med andre
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring eller tungsinn). Oppstart hver vår og høst.

 
Ved nye henvendelser, - ta kontakt med Tildelingskontoret via kommunens sentralbord på
tlf. 61 32 40 00, eller fyll ut og send inn søknadskjema for pleie og omsorgstjenester.

Ved akutt behov, ta kontakt med legevakt 61 13 70 00 eller 113.

Kontoret for psykisk helse ligger på Tunet i Lunner sentrum.

Psykisk helse - Lunnertunet        
Tunet dagtilbud   61 32 41 30    
Andersen Tove 61 32 41 35 930 87 032 toan@lunner.kommune.no
Godokken Marit 61 32 41 30 414 72 099 mag@lunner.kommune.no  
Ohren (avdelingsleder) Marthe 61 32 41 31 913 21 119 maoh@lunner.kommune.no
Roen Mari O. 61 32 41 33 954 85 580 mor@lunner.kommune.no
Stokke Bente 61 32 41 32 907 01 211 bst@lunner.kommune.no
Velo Marthe Jorunn 61 32 41 33 958 77 146 majv@lunner.kommune.no

 

Tunet aktivitetssenter i Lunner Sentrum

TUNET Aktivitetssenter, i Lunner Sentrum.

 • Her har man mulighet til å delta i diverseaktiviteter / gruppetilbud, møte andre og spise lunsj i felleskap.
   
 • For deltakelse i gruppe, ta kontakt med:
  • Bente Stokke tlf. 907 01 211
  • Marthe M Ohren tlf. 913 21 119

Åpningstider

Mandag kl. 08.30 - 09.30 Dørene åpnes, kaffen er klar..
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 15.00 Døra stenges
     
Tirsdag kl. 09.30 - 11.30  Gruppeaktivitet (påmelding)
     
Onsdag kl. 08.30 - 09.30 Dørene åpnes
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Quiz / Bingo
  kl. 15.00 Døra stenges
     
Torsdag kl. 08.30 - 09.30 Dørene åpnes
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 12.30 - 14.30 Spill
     
Fredag kl. 09.30 - 10.30 Gruppeaktivitet (påmelding)