Psykisk helse og rusoppfølging

Mål for tjenesten er å bidra til at du på en best mulig måte kan mestre egen hverdag til tross for psykiske helseplager og/eller et problematisk forhold/avhengighetsforhold til rusmidler.


For å nå dette målet tilbyr vi primært oppfølging i ulike grupper. I tillegg vil noen kunne få individuelle kartleggingssamtaler og samtaleoppfølging, men dette vil være avhengig av symptom trykk og diagnose fra fastlege og spesialisthelsetjeneste. Alle som søker vil få tilbud om lavterskel dagaktivitet på Tunet.

Kommunens psykolog er tilknyttet psykiske helse og rustjeneste gjennom å gi faglig veiledning til de ansatte. Hun deltar også noen ganger inn i gruppene med undervisning. Hun har ikke individuelle samtaler eller direkte pasientkontakt ut over dette.

Gruppene vi tilbyr er:

Lavterskel Aktivitetstilbud

  • Mandag kl. 09.30- 13.00
  • Torsdag kl. 11.00-15.00

Aktivitetssenteret Tunet er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseplager og/eller rusrelaterte utfordringer. På Tunet er det mulighet for sosialt samvær, aktivitet og fellesskap. Det er gratis å benytte seg av tilbudet, og det praktiseres egenbetaling for mat/kaffe/te. 

 

Fysisk aktivitet- Ute hele året

Dette er en gruppe som går to dager i uken, hvor vi tar utgangspunkt i nærmiljøet på Lunner og går tur ut i fra Tunet.

 

Psykisk helse og hverdagsliv 

En lukket samtalegruppe som går over 8 ganger. 

I gruppen vil ulike tema som dagligliv, depresjon, angst, stressmestring og egenomsorg være aktuell. Gjennom teori og utveksling av erfaring både fra gruppen og deg selv vil du i denne gruppen kunne få nyttige verktøy og strategier som kan være hensiktsmessig i ulike situasjoner for den enkelte, i den gitte situasjonen. To gruppeledere leder gruppen

 

Mestringsgruppe rusfritt liv

Gruppe går ukentlig og er en lukket gruppe, med oppstart to ganger, høsthalvåret og vår halvåret. Gruppen er for mennesker som har hatt rusutfordringer i livet, men som nå er rusfrie. Tema i gruppa vil være utfra hva gruppa har behov for, men vi ser for oss at  noen aktuelle vil være; Hvordan leve livet uten rus, håndtere russug, forebygge tilbakefall, relasjoner, familie, økonomi, jobb, aktivitet og bolig.

 

Mestringsgruppe for pårørende 

Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom og/eller rusproblemer kan det være godt å møte andre i samme situasjon. Gruppen møtes en gang i måneden og vil ha ulike tema som for eksempel pårørende rollen, omsorgstretthet, pårørendes rettigheter, hva med de andre i familien, og medavhengighet. 


Hvordan komme i kontakt med oss?

Dersom du tenker at du er i behov for våre tjenester, kan du ta kontakt med saksbehandler ved tildelingskontoret eller ansatt i behandling og oppfølgingsteamet direkte.

Du kan også fylle ut og sende inn søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (Papir til utskrift) eller Helse- og omsorgstjenester - søknad (Elektronisk).

Ved akutt behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113.

Besøksadresse Psykisk helse og rusoppfølging: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Her finner du informasjon om vårt lavterskeltilbud.