Prosjektplan


Du kan lese hele prosjektplanen her.

Organsiering

Handlingsplan

Tiltak

Beskrivelse

Ansvar

Frist

Utarbeide språkprofil

Skal bestå av retningslinjer som skal hjelpe oss til å skrive klart, korrekt og enhetlig. Skal være ferdig til opplæringen starter.

Digital utforming.

Prosjektgruppa

15.09.2016

Lokalt grunnkurs

Inntil 160 medarbeidere

Prosjektgruppa

Fra høsten 2016

Redigere eksisterende brevmaler

Vi skal utforme dokumentene slik at mottakeren finner det han trenger, forstår den og bruker det til det han eller hun skal.  Vi skal gjennomføre brukertester. Vi skal bruke Eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og samarbeidsutvalgene som testpersoner.

Virksomhetslederne

01.05.2017

Rapportere status til kommunestyret i juni 2017.

Lage nye brevmaler

Lage/endre skjemaer

Lage saksframlegg i klart språk

Vi skal utforme saksframleggene slik at Stein Buan ikke gråter.  Vi skal gjennomføre brukertester der medlemmer i kommunestyret blir brukt som testpersoner.

Rådmannen

Hjemmeside i klart språk

Vi skal utforme innholdet på hjemmesiden slik at mottakeren finner det han trenger, forstår det og bruker det til det han eller hun skal.

Vi skal bruke Eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og samarbeidsutvalgene som testpersoner.

Virksomhetsleder Felles Administrasjon

Mai 2017

Evaluering

Erfaringsdeling

Justere språkprofilen

Andre justeringer som følge av evaluering

 

Prosjektgruppa

Mai 2017

Beskrive hvordan Klart språk blir fulgt opp etter prosjektperioden

Plassere oppfølgingsansvar

Nytilsatte

Medarbeiderskap

Rutinebeskrivelser

 

Prosjektgruppa

Juni 2017