Generelt om alternativene.

Presentasjon av de 4 lokaliseringsalternativene som vil bli politisk behandlet høsten 2014


Alle 4 alternativene er tegnet over samme lest for å få det mest mulig sammenlignbart. Det er lagt vekt på at denne presentasjonen kun er ment som et mulighetsrom for å kunne visualisere de ulike plasseringene.