Morstad

Plansjer fra søknadsverksted 21. oktober

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand? Vet du at det finnes tilskuddsordninger til verneverdige hus?
 

I samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter, Akershus bygningsvernsenter inviterte Lunner kommune til søknadsverksted på NOILHUSET i Nordre Oppdalen.


Det var bra oppmøte og engasjerte deltakere på søknadsverkstedet, hvor det også ble gitt individuelle råd. Det ble gitt flere gode foredrag om hvilke tilskuddsmuligheter man har dersom man ønsker å ivareta verneverdige bygg. Fra foredragsholderne ble det lagt særlig vekt på å dele opp oppgaven i overkommelige delprosjekter.

Plansjer