Kommunedelplanene oppdatert 13. januar 2015

Planer

Her finner du en samlet oversikt over planer i Lunner kommune. Dette gjelder både samfunnsplaner som kommuneplanen og kommunedelplanene og økonomisk planlegging, som er to sider av samme sak. Arealplaner og reguleringsplaner er ikke innlemmet her, men finnes under Bolig og eiendom

Planer og prosesser oppdateres kontinuerlig og er på denne måten et oppslagsverk som til enhver tid skal være à jour.