Innovasjon

Innovativ tålmodighet

Gran og Lunner kommuner samarbeider om PILOTen Hadeland, en av tre prosjekter som er fulgt av Østlandsforskning i 2015 og 2016. Rapporten har fått navnet "Innovativ tålmodighet".

Les mer..
Hverdagsrehabilitering

Ny film om hverdagsmestring

Ønsker du å vite hva hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring egentlig er? Her kan du se hvordan Gran kommune/Lunner kommune jobber med dette i praksis.

Les mer..
Fornyelse og innovasjon gjennom medvirkning og samarbeid

Fornyelse og innovasjon gjennom medvirkning og samarbeid

Det var overskriften på samlingen for ledere og tillitsvalgte 23. september. Arrangementet sto PILOTen Hadeland for.

Les mer..