Rådyr statuer sett forfra

Pårørende- og venneforeningen

Her vil vi legge ut refetat fra pårørende- og venneforeningens møter, styremøter og andre nyheter.

Styreleder Geir Berge er takknemlig for gode innspill og ev. spørsmål.

Innspill kan sendes inn på mail: geir_berge@hotmail.com

 


Å komme sammen er en begynnelse.
Å holde sammen er framgang.
Å arbeide sammen er en suksess.

Henry Ford