Roa omsorgsboliger forside

Informasjonsmøte - OPS Roa Omsorgsboliger 1. juli på Lunner Rådhus kl 10.00

P 575 Roa Omsorgsboliger - valg av gjennomføringsprosedyre

Kommunestyret vedtok  i møte 11.06.15 at Prosjekt 575 Roa Omsorgsboliger med plass til 20 plasser skal gjennomføres som et OPS ( offentlig-privat samarbeid).

Det vil  i den forbindelse bli avholdt et informasjonsmøte for aktuelle leverandører på Lunner Rådhus - i kommunestyresalen 01.07.15 kl 10.00 - 11.30