Paragraf

Hvilke koronaregler gjelder i Lunner akkurat nå?

Oversikt over nasjonale og lokale koronatiltak

Søndag 3. januar orienterte regjeringen om nye nasjonale koronatiltak som skal gjelde i to uker framover, fra og med 4. januar. I tillegg har vi i Lunner en lokal koronaforskrift som gjelder inntil videre. I noen tilfeller er de nasjonale tiltakene strengere enn de lokale, og det er da de nasjonale som gjelder. I tilfeller hvor de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, gjelder de lokale.

 

Lunner kommunes lokale forskrift finner du på Lovdata, og på denne siden.


Nasjonale råd og regler

Sosial kontakt og arrangement

Anbefalinger:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Du som bor alene kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.


Regler: 

 • Det er tillatt med maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Det er tillatt med maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier med lignende, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Barneskoler og barnehager opprettholder dagens gule nivå. Dette kan vurderes lokalt og oppjusteres til rødt nivå dersom det er behov for det av smittevernhensyn. Per nå tilsier ikke smittetrykket i kommunen at dette er nødvendig. 

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Butikker, uteliv og serveringssteder

Anbefalinger:

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. 

Her har Lunner en lokal forskrift som er strengere og som gjelder. Les mer her i §7.

Regler:

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Lunner har en lokal forskrift (§3) som er strengere og tydeligere på dette punktet. 

Lokale råd og regler

Lokal forskrift for Lunner kommune

Du finner den lokale forskriften her. Noen punkter i den lokale forskriften vil nå ikke gjelde, fordi de nasjonale reglene er strengere. Generelt gjelder strengeste regel der regelverket overlapper. Det er ikke anledning til å gi lokale oppmykninger av nasjonale forskrifter eller retningslinjer, men det er anledning til å ha strengere lokale forskrifter eller retningslinjer dersom dette vurderes hensiktsmessig av smittevernhensyn.