Organisering

Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:


Anders Vik, Fagleder personal

Erica Sanger-Elnaes, Flyktningtjenesten/lederstøtte (prosjektleder for nærværsprosjektet)

Hans Ivar Gustavsen, HTV, Fagforbundet

Jan Woie, Skolefaglig rådgiver/ lederstøtte

Jenny Hemstad, Politisk sekretær/ lederstøtte

Kari Anne Bergvatn, Hovedverneombud, LOS

Mette Grønmyr, virksomhetsleder Barnehage

Øidis Hoel, Tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Ekstern medlem: Svein Trondsen, Nav arbeidslivssenter