Prosjektgrupper og referansegrupper

Prosjektgruppe 1 har bestått av følgende medlemmer:

HR Prosjekt

Rolf Aase

Lunner kommune

Arne Trøhaugen

Lunner kommune

Jan Woie

Lunner kommune Rektor HS

Arild Sandvik

Lunner kommune Insp HS

Bernhard Sæthereng

Lunner kommune lærer HS

Mari Ann Johannesen

Lunner kommune

Kari Anne Bergvatn (hovedverneombud)

Lunner kommune

Kari Didriksen (verneombud)

FAU leder

Terje Gundersen

HR Prosjekt

Jan Erik Furuhaugen

Lunner kommune

Idun Eid

Lunner kommune

Arild Sandvik

Lunner kommune

Guri Kjærem