Organisering av prosjektet

 

Styringsgruppe : Rådmannens ledergruppe

Prosjekteier:       Idun Eid

Prosjektleder / koordinator:  Rønnaug Braastad

Delprosjektledere:

Frøystadtunet: Guri Kjærem

VO / Flyktning: Vibeche Holte

TT dagsenter: Ann Herborg Fagerli

Frivilligsentralen : Toril Svendsbråten

Idrett og kultur:

Bibliotek : Eva Engskar

Det blir oppsatt egne prosjektgrupper for hvert av delprosjektene her i løpet av mars 2014.

Atle Holmstykke ivaretar E/I sin del i helhetlig løsning for Frøystad