Oversikt over alle ansatte og kontaktinformasjon til ansatte i kommunen finner du på nettsiden Finn ansatt

Organisasjonskart for Lunner kommune, oppdatert 1. januar 2023 (pdf)