Opplæring


15., 18. 22. og 25. november 2016 gjennomførte vi kurs i klart språk for 139 medarbeidere. Dette var dagskurs som ble gjennomført i kommunestyresalen. Kommunen hadde inngått avtale med NTB Arkitekst som skulle gjennomføre kurset for oss. Vi fikk derfor besøk av språkkonsulent Aage Rognsaa disse dagene. Han var en inspirerende foreleser som både formidlet kunnskap og som inspirerte oss i arbeidet vi skal gjøre for å få et klart språk i våre dokumenter.

Du kan se på presentasjonen som ble brukt på kurset her.

Du kan se innbydelsen vi sendte ut til medarbeiderne her.

I tillegg kan de som ønsker det, ta e-læringskurset Den gylne penn.