Oppholdstillatelse

Utlendinger som vil være i Norge i mer enn tre måneder, må ha oppholdstillatelse. For mer informasjon kontakt politi eller UDI.