Bilde av Lunner helse- og omsorgssenter fra sørøst

1.12.2021

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Regjeringen anbefaler nå bruk av munnbind for alle besøkende  ved helse- og omsorgsinstitusjoner uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.

Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for beboere, pårørende og ansatte. Vi ønsker å beskytte sårbare pasienter og beboere på sykehjemmet. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Alle pasienter på korttidsavdelingen er ikke vaksinert. Det er viktig at retningslinjer med tanke på smittevern blir fulgt, slik at vi unngår smitte og karantenesetting for bebeoere, pasienter og ansatte.


Rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til beboere som er fullvaksinert og til pasienter på korttid som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

 • Vi anbefaler at alle besøkende benytter munnbind under hele besøket
 • Vi oppfordrer til at alle besøkende holder god avstand til ansatte og andre beboere, minst en meter
 • Vi oppfordrer til at besøket skal foregå på beboer/pasientrom og at fellesområder unngås. Om fellesområdert benyttes bør avstand, 1 meter opprettholdes til andre beboere og ansatte.

 

Generelle regler for alle besøk

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Ved sykehjemmet har vi følgende besøkstider: 

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Telefontid:

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Under besøket

 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
 • Vi anbefaler alle besøkende å bruk munnbind under hele besøket, uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Besøkende er velkommen til å ta med kake/annenservering. Vi ber imidlertid om at du selv tar med engangskopper og engangstallerkner. Det vil ikke være servering til pårørende i avdelingene. Slik reduserer vi faren for smitte til vårt personale. Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket besøkstoalett når du er på besøk.


Etter besøket

 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk. Informer også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig. Dette gjøres per telefon, også utenom telefontid.

 

Besøk ut av sykehjemmet

 • Beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd. Husk håndhygiene når man forlater og kommer tilbake til sykehjemmet. Dette gjelder både besøkende og beboer.


Du kan ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19.
 • Hvis du er nærkontakt til smittet

Besøksrutinene vil bli vurdert fortløpende, etter anbefalinger og føringer fra kommuneoverlege og Folkehelseinstituttet.

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldene smittevernsrutiner/anbefalinger i den kommunen man bor.  Er du usikker, ring gjerne til avdelingen på tlf. 905 00 630

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-helse--og-omsorgstjenesten-ved-normal-hverdag-med-okt-beredskap/