Norsk Helsehus

Lunner kommune signert kontrakt med Norsk Helsehus

Omsorgsbolig Roa realiseres!

Lunner kommune ved ordfører har nå signert kontrakt med Norsk Helsehus om bygging av 24 omsorgsboliger på Roa. Dette bygget vil komme opp på tomta der den gamle Kildalbutikken ligger og på jordet ved siden av.