Økonomi - Reglement og rutiner


For gjeldende KOSTRA-kontoplaner, se Kvalitetssystemet.

Økonomireglement inkl finansreglement