Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
06.03.2019 kl. 08:30 - 16:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 06.03.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 06.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 06.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (10) Vis Vis (1)
18/2019 Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor - Merknads- og sluttbehandling Vis (7) Vis Vis (4)
19/2019 Detaljregulering for LinstadUtsikten hytteområde - offentlig ettersyn Vis (14) Vis Vis (1)
20/2019 Ny behandling av navnene "Almenningstorget" og "Vannebos vei" Vis (8) Vis Vis (1)
21/2019 Klimafond og gjennomføring av tiltak i Klima- og energiplan 2018 - 2022 Vis (1) Vis (2)
22/2019 Søknad om verdiskapingsmidler Solobservatoriet 2019 Vis (2) Vis Vis (4)
23/2019 Kunstnerisk utsmykning av nytt helse- og omsorgssenter Vis (1) Vis Vis (4)
24/2019 Veteranplan for Lunner og Gran Vis (1) Vis Vis (8)
25/2019 Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn, valg av representant til representantskap og styre Vis Vis (4)
26/2019 Evaluering av elektronisk manntall på valgdagene Vis Vis (3)
27/2019 Saksfremlegg: Fradeling og salg av kommunalt eid tomt i næringsområde Roshov(59/281) Vis
28/2019 Valg til representantskapet i SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) Vis