Nyhetsoversikt

Barn leker i barnehage

Ønsker du barnehageplass kommende barnehageår?

Da må du søke til fristen som er 01.mars


Barnet har rett til barnehageplass dersom barnet oppfyller følgende kriterier:

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt
  • Du har rett til plass om du søker til fastsatt frist, 01.mars

 

Du må søke på nytt dersom du ønsker et annet opphold enn det barnet har i dag. Har barnet vært på venteliste inneværende år, og du tidligere har fått brev om at søknad for inneværende år er kanselert, må du også søke på nytt.

Du søker digitalt ved å følge denne linken:

https://foresatt.visma.no/lunner

 

Har du spørsmål knyttet til barnehagesøknad, ta kontakt med styrer/eier av barnehagen du tenker søke til. Eventuelt kan du ta kontakt med oppvekstfaglig rådgiver Mette Grønmyr. 

mette.gronmyr@lunner.kommune.no