Grua nord

Nytt boligprosjekt vedtatt ved Solstudioet på Grua

Kommunestyret vedtok ny detaljreguleringsplan for flermannsboliger ved Grua barnehage.

Plankartet finner du her     Planbestemmelsene finner du her