Barnehagefakta for 2016

Her kan du se hvordan det ser ut i barnehagene i Lunner pr 15.12.16.

Les mer..
Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.

Les mer..

Endring i barnehageloven; Rett til barnehageplass for barn født i november

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortinget vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass innen den måneden de fyller ett år. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av rett til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Les mer..
minsak.no

minsak.no - Har du en sak du ønsker å melde inn til kommunen?

Har du en sak du mener vil gjøre Lunner kommune bedre? minsak.no gjør det mulig for deg som innbygger å foreslå saker og samle underskrifter.

Les mer..
Ohren-Snålen 3

Kommunestyret vedtok 17. november reguleringsplanen for Ohren-Snålen 3

Hytteplan vest i Mylla vedtatt - 19 nye høystandard hyttetomter

Gruaundergangen

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen i møtet 20. oktober 2016

Utbedring av Gruaundergangen - vedtatt reguleringsplan

Lunby

Færre plasser ved Lunby asylmottak fra 1. september

Lunby asylmottak reduseres fra maksimalt 40 til 25 plasser fra 1. september, dette som en følge av at det kommer færre asylsøkere til landet.

Les mer..