Slamavskiller prinsippskisse

Fra begynnelsen av juni til november

Informasjon om kontroll av avløpsanlegg i Lunner kommune, andre runde

Kommunestyret vedtok i 2007 at alle separate avløpsanlegg tilknyttet boliger og hytter skulle kontrolleres.

Les mer..
Vegarbeid

Raastadbakka stengt for gjennomkjøring hele døgnet fra 11. juni

Fra mandag 11. juni blir vegen stengt fra Nordenga (200 m nord for Hasselbakken) og 400 m videre nedover mot Flågenvegen hele døgnet. Dette er på grunn av vegarbeid, og vegen vil være stengt frem til prosjektet avsluttes.
 

Les mer..
Veg stengt

Stenges 25. juni til 18. juli

Utsatt vegavstenging Lunnerlinna Fylkesveg 17

Statens vegvesen stenger Fylkesveg 17 Lunnerlinna ved jernbaneundergangen og nedover fra 25. juni til 18. juli. Dette er på grunn av vedlikeholdsarbeid på vegen.

Les mer..
Vanne blomster med vannkanne

Nå må vi spare på vannet

På grunn av for høyt forbruk av vann, må kommunen pålegge et forbud mot vanning og bruk av hageslange.

Les mer..
tømmerbil

Oppheves 22. mai kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner oppheves

Aksellastrestriksjoner i teleløsningen  på kommunale veier i Lunner kommune oppheves fra tirsdag 22. mai kl 07.00.

Les mer..
Vegarbeid

Raastadbakka stenges for gjennomkjøring på ukedager mellom kl. 07.00 - 19.00

Fra mandag 7. mai blir vegen stengt fra Nordenga (200 m nord for Hasselbakken) og 400 m videre nedover mot Flågenvegen ukedager mellom kl. 07.00 og 19.00. Dette på grunn av vegarbeid.

Vegen vil holdes åpen for skole og landbrukstransport

Les mer..
Flågenvegen

Flågenvegen stenges midlertidig

Flågenvegen stenges midlertidig for gjennomkjøring på ubestemt tid 20. april fra kl. 13.00. Stengingen er på grunn av teleløsningen.

Les mer..
Brønnvann

Deler du brønn med naboen? Da må du registrere den hos Mattilsynet innen 1. juli 2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Les mer..
Kildal-krysset

Stenging av Kildal bru

Kildal bru vil være stengt fra mandag 11. september kl. 07.00 og ca. 4 måneder framover mens arbeidet med Kildal bru pågår.

Les mer..
Trafikksikker skoleveg

Klipp busker og hekker før skolestart

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk v/Ivar Ringen oppfordrer folk som bor langs trafikkerte veier om å klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet. Mandag 21. august er det skolestart, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle.

Les mer..