Mobilbruk i bil - Aktiver bilmodus mens du kjører

Hold oppmerksomheten på veien! - Aktiver «bilmodus» på telefonen

Mange har latt seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil, viser en ny undersøkelse. Etter de verste ulykkesmånedene på åtte år, kommer Trygg Trafikk og Volvo med en tydelig anbefaling til sommerbilistene: Sett telefonen i «bilmodus» før du kjører for en trygg sommer på veiene.

Les mer..
tømmerbil

Aksellastrestriksjoner oppheves mandag 9. mai

Lunner kommune opphever aksellastrestriksjoner på kommunale veger mandag 9. mai 2022 kl. 07.00.

Vi oppfordrer transportørene til å begrense tung transport på vegene til etter 20. mai.

Les mer..
Omkjøring Flågenvegen

Omkjøring i Flågenvegen fra uke 13

Fra uke 13 vil nedre del av Flågenvegen bli stengt på grunn av vegarbeid med ny RV4.

Les mer..
Hadelandsvegen til Roalinna opp til Roa stasjon

Dronekartlegging langs Roalinna 22. november 2021

Den planlagte dronekartleggingen utsettes til mandag 22. november pga. vind. Bangs Oppmåling AS foretar dronekartlegging på strekningen Roalinna fra Hadelandsvegen til Roa stasjon mandag 22.11.2021 på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Les mer..
Kokevarsel Harestua sør.

Kokevarsel på deler av Harestua er nå opphevet

Kokevarselet på deler av Harestua er nå opphevet. Sms ble sendt ut i går.

Les mer..
RV4 Roa

Byggestart og stor aktivitet i høst på rv. 4 på Hadeland

Byggestart for den første entreprisen på riksveg 4 er i begynnelsen av september. Det er da oppstart av delstrekningen Roa-Gran grense der det skal bygges 4,2 kilometer med firefelts motorveg. Deretter følger delstrekningen Sandvoll-Amundrud der det skal bygges 3,8 kilometer med tre felts veg med midtdeler med forventet byggestart i månedsskiftet november/desember. 

Les mer..
Bruk Bilbelte i både bil og buss

Bruk bilbelte både i bil og i buss

Vi deler råd om trafikksikkerhet fra Trygg trafikk. Denne måneden minner vi om riktig bruk av bilbelte.

Les mer..
Pipervegen stengt fra 6. april

Pipervegen stenges fra 6. april

Pipervegen blir stengt mellom Karimoen og Elgtråkket fra tirsdag 6. april. 

Les mer..
Drikkevann

Kokevarsel er opphevet

Kokevarsel i Lunner er opphevet i dag. Det blir sendt ut SMS til alle berørte.

Les mer..
Lunnertunnelen

Natt til mandag 7. desember stenger Lunnertunnelen og blir stengt i tre måneder

Stenginga av Lunnertunnelen er lenge varslet, og nå skjer det. Siste frist for å kjøre gjennom tunnelen er søndag 6. desember kl. 23.59. Fra midnatt begynner Mesta Elektro å rigge seg til for å være klare til å starte oppgraderinga av det elektriske utstyret tidlig mandag morgen 7. desember. 

Les mer..