Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter

Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter i Lunner

Torsdag 23. mai ble grunnsteinsnedleggelsen for det nye helse- og omsorgssenter i Lunner gjennomført på byggetomten på Harestua.

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Se filmen om det nye helse- og omsorgssenteret i Lunner

Lunner kommune har laget film om det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua

Les mer..
Gå på ski

Husk fristen for innlevering 14. juni!

Bli med på 20-mila 2019

Fra 1. februar til og med 31. mai 2019 kan du bli med å fargelegge dine fysiske aktiviteter i form av fotspor på det velkjente 20-mila skjema.

 

Les mer..
kartutsnitt

Bli med på Strandryddedagen 4. mai!

Du har kanskje hørt om Strandryddedagen som er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, men også langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad.

Les mer..
Nærbilde av bekk

Send inn forslag til kandidat innen 20. juni

Hvem skal få miljøprisen for Lunner kommune 2019?

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Formålet med prisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.

Les mer..
Lovdata logo

Lovdata abonnement

Til informasjon har vi flerbruker i Lunner kommune, og alle med e-post adresse ...@lunner.kommune.no kan logge seg inn på Lovdata pro med dette abonnementet.

Vi jobber med oppdatering av e-postadresser her, da alle ikke får tilgang.

Les mer..
Logo Kommunal rapport

Abonnement Kommunal rapport

Til informasjon har vi flerbruker i Lunner kommune, og alle med e-post adresse ...@lunner.kommune.no kan logge seg inn på Kommunal rapport med dette abonnementet.

Les mer..
svømming

Tirsdager kl. 19.30 - 21.00

Svømming for ansatte

Da er alt klart for svømming for ansatte igjen.

Les mer..