Nyhetsoversikt

Nyhetsoversikt

Unge bader

Sommer og badetid!

Hvordan står det til med badevannet?

Det er sommer, sol og badesesongen er i gang. Da er det greit å vite at vannet har god badevannskvalitet. Miljørettet helsevern tar vannprøver for å sjekke badevannskvaliteten ved Svea, Bøhrentangen (Harestuvannet), Kalvsjø og Kjevlingen.

Les mer..
sommer 2022

Sommeren 2022

Åpningstider ved Lunner helsestasjon

Lunner helsestasjon er bemannet gjennom hele sommeren.
Ta kontakt med oss ved behov!

Les mer..
Rådhuset - inngang

Redusert åpningstid på Lunner rådhus sommeren 2022

I ukene 26 – 31 (27. juni til og med 5. august) er det sommeråpningstid på Lunner rådhus kl. 10.00 - 13.00.

Les mer..
Solceller på tak

Gratis energirådgivning - Solceller

Nå kan du i Energiportalen beregne hvor mye du kan spare i energibruk, kostnader og CO2 ved å investere i solcelleanlegg. Du kan se årlig energi- og kostnadsbesparelse for å vurdere om dette er et aktuelt tiltak for deg. Husk at du kan få støtte til dette tiltaket fra Enova.

Les mer..
Teststasjonen på Lunner og Gran legevakt. Foto: Svein Svartaas/Gran kommune

Fra og med 1. juli tilbys ikke koronatesting hos legevakten

Legevaktens teststasjon i Lunner og Gran stenger fra og med 1. juli. Nasjonale myndigheter vurderer at det ikke lenger er grunnlag for at kommunene skal tilby slik koronatesting.

Les mer..
Glade barn sklir på sklie

Regjeringen innfører gratis SFO for elever på 1. årstrinn

Regjeringen har vedtatt 12 timer i uken gratis SFO for elever på 1.trinn

Les mer..
Barn i ring holder hender

Redusert foreldrebetaling SFO

Det er anledning til å søke redusert foreldrebetaling dersom ditt barn har plass i ordinær SFO og husholdningens samlede inntekt er lavere enn kr 566 667.

Frist for å søke er 1. august

Les mer..
Avslappet lesing

Lunner bibliotek har åpent i hele sommer

Det er mulighet til å besøke biblioteket hele sommeren gjennom fra 20. juni til 14. august.

Les mer..
Roshov

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for VA-anlegg på Roa sør

Lunner kommune har forhandlet om utbyggingsavtale med LP II Invest Roa AS (919 757 779) om etablering av VA-trase fra Roa stasjon til Hadelandsvegen, iht PBL §17-3 tredje ledd. Avtalen legges med dette ut på offentlig ettersyn.

 

 

Les mer..
Hjemmenett-fiber-eller-5G

Homenet leverer bredbånd til Virstad, Korsrud, Tveita, Skøien og Kjørkevegen

Leverandør i neste fase av bredbåndsutbygging er klar

Homenet vant kontrakten for den tredje fasen av utbygging av bredbånd med offentlig tilskudd i Lunner. Leverandøren, som er ny i Lunner, starter arbeidet og regner med å kunne koble opp de første kundene allerede i 2022. 

Les mer..