Nyhetsoversikt

Nyhetsoversikt

Gammelt hus

Digitalt søknadsverksted for eiere av eldre hus

Bygningsvernsentrene i Viken arrangerer nytt digitalt søknadsverksted sammen med Kulturminnefondet 8. februar kl. 18.00 - 20.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Les mer..
Covid-19 test

Skoler og barnehager til grønt nivå

Fra og med mandag 24. januar går skolene og barnehagene i Lunner over til grønt nivå.

Les mer..
VA-Mylla

Interessentundersøkelse for utbygging av offentlig vann og avløp i Mylla/Svea området

Lunner kommune utreder mulighetene for å framføre offentlig vann og avløp i Mylla/Svea området. Som del av beslutningsgrunnlaget ønsker vi å undersøke hvor mange som ønsker offentlig vann og avløp til sin eiendom. Svaret i undersøkelsen er ikke bindende for enkelteiendommer, men vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag for hele utbyggingen.

Les mer..
DiBk logo

Nye muligheter for å sende inn søknad uten ansvarsrett digitalt

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner. 

Les mer..
Kommuneoverlege Bjarne Oure

Koronastatus i Lunner

Forventer en smitteøkning

Selv om smittetilfellene av covid-19 gikk noe ned sist uke i Lunner, så forventer man at smittetallene vil stige i tiden fremover.

Les mer..
Covid-19

Regjeringen letter på koronatiltakene

Etter fire uker med nasjonale smittevernstiltak, gjør Regjeringen flere lettelser i koronatiltakene. Dette er de nye koronareglene. 

Les mer..
banner

Skolene i Lunner til gult nivå

Mindre smitte blant barn, og god oversikt på smittesituasjonen er blant årsakene til at skolene i Lunner nå går fra rødt til gult nivå. - Vi ønsker ikke å ha strenge tiltak mot barn og unge lenger enn det som er høyst nødvendig. 

Les mer..
Munnbind og penger

Kommunen skal fordele nær 2 millioner kroner

Ny runde med kompensasjonsordning for lokale bedrifter i Lunner - søknadsfrist 31. januar

Dersom bedriften din har vært rammet økonomisk av smitteverntiltak, og har fallt utenom statlige støtteordninger, kan dere igjen søke om støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Lunner har fått 419 000 kroner i den siste tildelingsrunden til å hjelpe lokale bedrifter. 

Les mer..
coronatest

Koronastatus i Lunner

Fortsatt høyt smittetrykk

Smitte innad i husstander gir en økning i koronatilfeller, men gjør samtidig smittesituasjonen mer oversiktlig.  

Les mer..