Nyhetsoversikt

Omsorgsboliger i Lunner

28. august kl. 18.00

Alle i Lunner skal ha et godt sted å bo!

Åpent arbeidsmøte om boligpolitikk i Lunner. 

Les mer..
Mylla mot vest.

Undersøkelser av vannkvalitet sommer 2019

Vi trenger å ha oversikt over vannkvaliteten og utvikling av vannkvalitet i vassdragene våre. Målet er god vannkvalitet. Får å få kunnskap om hvordan det står til med vassdragene, må vi ta vannprøver og derfor vil det i perioden juni til oktober bli tatt vannprøver i vann sør i kommunen.

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Resultater fra vassdragsovervåking på Hadeland i 2018

I perioden fra mai til oktober i 2018 ble det i regi av Fylkesmannen i Oppland gjennomført månedlig innsamling av vannprøver i 32 kalkrike innsjøer på Hadeland. Nå foreligger rapport fra undersøkelsene.

(foto. Ellen M.Stabursvik)

Les mer..
Hjerte

Åpningstider på Lunner bibliotek i sommer

I perioden 24. juni til 18. august er det sommer åpningstider på bibliotekene i Lunner.

Les mer
Inngangsparti Lunner rådhus

Redusert åpningstid Lunner rådhus sommeren 2019

I ukene 28 – 32 (8. juli til og med 9. august) er det sommeråpningstid på Lunner rådhus kl. 10.00 - 13.00.

Les mer..
Aktivitetsplanleggeren 2019/2020

Nå kan du få aktivitetsplanleggeren 2019/2020

Aktivitetsplanleggeren har nå blitt delt ut i postkassene til alle de som ikke har reservert seg mot reklame i Lunner kommune.

Har du ikke fått planleggeren, men ønsker å få den, så kom innom oss på rådhuset å få et eksemplar.

Les mer..
Lunner Østre_bilde

Høringsfrist 25. august 2019

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for del av Lunner Østre -

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok kommunestyret i sak 75/2019 i sitt møte 13. juni 2019 å legge forslag til reguleringsplan for del av Lunner Østre ut til offentlig ettersyn.

Les mer..
Faktura nytt utseende

Fakturaene våre har nytt utseende

Fakturaene du får fra Lunner kommune har ikke lenger girodel nederst. Du vil likevel få samme informasjon i fakturaene som du har fått tidligere.

Les mer..
Lunner - Gran brann og redning på facebook

Lunner - Gran brann og redning er på Facebook og Instagram

Visste du at Lunner - Gran Brann og redning er både på Facebook og Instagram?

Les mer..