Nyhetsoversikt

Dekningskart for 30 mbit per sekund i Lunner

Fikk tildelt 4,9 millioner i statlig støtte

Lunner kommune har fått støtte til mer bredbåndsutbygging

Lunner kommune har fått fullt tilslag på søknad om støtte til bredbåndsutbygging i kommunen. Med 4,95 millioner NOK i støtte, og lokale bidrag, skal vi få bredbånd til drøyt 200 nye husstander. 

Les mer..
corona

24.09.2020

Nytt tilfelle av koronasmitte i Lunner

Lunner kommune har torsdag fått ett nytt positivt tilfelle av covid-19-smitte. Smittesporingsarbeidet pågår, men vi har ikke lyktes med å finne noen klar smittevei. 3 personer i Lunner satt i karantene, i tillegg til 3 personer i en annen kommune. Det er første tilfellet i Lunner siden 6. juni.

Les mer..
Penger

Søknadsfrist 1. oktober 2020

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fristen for å søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 1. oktober 2020.

Nærmere informasjon om ordningene fås ved henvnedelse til Kulturkontoret for Lunner og Gran v/Else Hagen Lyngstad på tlf. 908 87 274.

Les mer..
Morstad

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand? Søknadsverksted 21. oktober

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand? Vet du at det finnes tilskuddsordninger til verneverdige hus?
 

I samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter, Akershus bygningsvernsenter og Lunner kommune inviterer vi til søknadsverksted 21. oktober 2020 på NOILHUSET i Nordre Oppdalen .

Her får du informasjon om ulike tilskuddsordninger for istandsetting av gamle bygninger og hvordan skrive en god søknad.

Les mer..
svømming

Offentlig bading i Lunner kommune midlertidig stengt

Svømmebassengene er midlertidig stengt for offentlig bading. 

Les mer..
Jorde

Innsending av jordprøver høsten 2020

Landbrukskontoret for Hadeland vil også i år samle og sende inn jordprøver til Eurofins-laboratoriet.

Les mer..
Forside Planprogram revisjon kommuneplanens arealdel

Høring: Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel

Lunner kommune varsler med dette oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn.

Les mer..
d vitamin

Helsedirektoratet

Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn

Helsedirektoratet endrer råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn (0-12 måneder), i samråd med Nasjonalt råd for ernæring. Ammede barn bør få D-vitamindråper. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret.
Det nye rådet ble endret/publisert 18.sepember 2020.

Les mer..
Lunner helse- og omsorgssenter

Innflytting i Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua

Flytteplanen for beboere som skal flytte til Harestua er nå klar. Beboere på LOS på Kalvsjø flytter til Harestua 28. okotber og beboere som i dag har heldøgnstjenester på Roa omsorgsboliger flytter 2. novmeber.

Les mer..