Nyhetsoversikt

Nyhetsoversikt

Penger

Søknadsfrist 1. oktober 2021

Husk å søke spillemidler og kommunalt tilskudd

Fristen for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 1. oktober 2021.

Nærmere informasjon om ordningene får du ved å kontakte Kulturkontoret for Lunner og Gran på tlf. 908 87 274.

Les mer..
Koronakoordinator Camilla Worvik Orbraathen

Flytter frem vaksinetimer

I de kommende ukene kommer vaksinasjonsteamet til å fremskynde en del timer for koronavaksinering.

Les mer..
Plankart grua nord 2

Oppstart av planendring for reguleringsplan Grua nord

Reguleringsplan på Grua nord skal planendres for å blant annet tilrettelegge for carport i østre del av planområdet. Planområdet ligger nord for Grua stasjon langs Hadelandsvegen.

Les mer..
Raskt internett

Fikk tildelt 3,3 millioner i statlig støtte

Mer støtte til bredbåndsutbygging

Lunner kommune har for andre året på rad fått fullt tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging i kommunen. Denne gangen var tildelingen på 3,3 millioner NOK i statlig støtte. Sammen med lokale bidragvil dette gi bredbånd til om lag 150 nye husstander. 

Les mer..
Kokevarsel Harestua sør.

Kokevarsel på deler av Harestua er nå opphevet

Kokevarselet på deler av Harestua er nå opphevet. Sms ble sendt ut i går.

Les mer..
Kommuneoverlege Bjarne Oure

Antall koronasmittede øker også i Lunner

-Vi må lære å leve med smitten

-Vi må lære oss å leve med at det er smitte rundt oss. Koronaviruset blir ikke borte, men nå er risikoen for alvorlig sykdom eller dødsfall etter hvert så lav at vi kan leve med det, sier kommuneoverlege Bjarne Oure etter en uke med sterkt økte smittetall i Lunner. 

Les mer..
Leif G. Koch viser fram miljøprisen

Miljøprisen 2021 til Leif Grenager Koch

Leif Grenager Koch fra Grua mottok under kommunestyremøtet 2.september, Lunner kommune sin miljøpris for 2021 bl.a for sitt miljøengasjement i ulike lag og foreninger og sin gode formidlingsevne når det gjelder natur og miljø.

Les mer..
RV4 Roa

Byggestart og stor aktivitet i høst på rv. 4 på Hadeland

Byggestart for den første entreprisen på riksveg 4 er i begynnelsen av september. Det er da oppstart av delstrekningen Roa-Gran grense der det skal bygges 4,2 kilometer med firefelts motorveg. Deretter følger delstrekningen Sandvoll-Amundrud der det skal bygges 3,8 kilometer med tre felts veg med midtdeler med forventet byggestart i månedsskiftet november/desember. 

Les mer..
Covid-19 test

Innfører jevnlig koronatesting av elever i Lunnerskolen

Elevene i Lunnerskolen vil bli koronatestet en gang i uka i den kommende tiden. Målet er at dette vil gi forutsigbarhet for skoler, elever og foresatte og bremse smittespredning.

Les mer..
Scener fra Vestbyfunnet spilt av lokale skuespillere

Kulturminnearrangement på Grindvoll lørdag 4. og søndag 5. september

Lørdag 4. september og søndag 5. september er det duket for kulturminnedager på Grindvoll, med mange arrangementer for store og små.

Les mer..