Koronavirus

Nye smitteverntiltak i Lunner kommune

Mandag 28. september deltok Lunner i et nettmøte med helseminister Bent Høie og flere kommuner rundt Oslo. I dette møtet oppfordret helseministeren kommunene om å iverksette smitteverntiltak i tråd med de nye tiltakene i hovedstaden.

15. oktober har kommunestyret vedtatt en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Forskriften varer inntil videre.


Dette er tiltakene som settes i gang fra og med 15. oktober klokka 16.00:

Unngå bruk av kollektivtransport

Vi oppfordrer innbyggere i Lunner kommune til å unngå bruk av kollektivtransport til og fra Oslo-regionen. Hvis folk likevel ser seg nødt til å bruke kollektivtransport, skal de være ekstra oppmerksomme på smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Vi vil samtidig innføre påbud om munnbind i kollektivtransporten til og fra Oslo. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Les mer om bruk av munnbind på Helsenorges nettside.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser

I tråd med tiltakene i Oslo vil vi senke grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer fra 200 til 50 personer. Dette gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. 

For at et arrangement skal kunne ta imot inntil 200 personer, må hver deltaker ha fast sitteplass under arrangementet. Det betyr altså at det ikke er tillatt med ståplasser eller mingling. Arrangøren må passe på at det er mulig å ha minst en meter avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand.

Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lunner kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene følger av forskrift 27. mars 2020 nummer 470, om smitteverntiltak ved koronautbruddet.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19 smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19 smitte. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å la seg registrere.

Lunner kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til forsvarlig drift i tråd med smittevernet.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Inntil videre skal arbeidsgivere i Lunner kommune tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Lunner kommunes innbyggere som  har arbeidsplass i Oslo, eller pendler gjennom Oslo, oppfordres til å benytte hjemmekontor dersom det er mulig.

Arbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

Tiltakene må være relevante

I Oslo er det innført strengere krav om hvor mange personer som kan samles i privat regi, fra 20 personer til 10. Dette tiltaket innføres ikke i Lunner kommune på nåværende tidspunkt.

Samtidig er det viktig at vi i Lunner er med å innføre strengere regler for offentlige arrangementer. På den måten unngår vi at arrangører flytter store arrangementer ut av hovedstaden og til kommunene rundt.

Anbefaler hjemmekontor til Oslo-pendlere

Lunner kommunes innbyggere som  har arbeidsplass i Oslo, eller pendler gjennom Oslo, oppfordres til å benytte hjemmekontor dersom det er mulig.

Inntil videre skal arbeidsgivere i Lunner kommune tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.