På nettsidene skal innbyggerne i Lunner, og andre som vil bli kjent med Lunner, finne nyttig informasjon om kommunen, få svar på det du lurer på om kommunens tjenester og bruke selvbetjeningsløsninger der du kan finne fakturarer, eiendomsinformasjon og mye mer. Målet er at nettsidene skal være lette å finne fram i, at informasjonen skal være oppdatert og enkel å forstå og at sidene har gode søkefunksjoner.

De nettsidene vi har hatt til nå ble lansert i 2014. Før vi startet arbeidet med å oppgradere dagens nettsider, inviterte vi innbyggere til å si sin mening om dagens nettsider og hva de savnet. Takk for nyttige tilbakemeldinger!

Verdt å merke seg på de nye nettsidene

 • Gata Mi har vært en selvbetjeningsfunksjon som mange har brukt på de "gamle" nettsidene for å melde fra om feil og mangler når det gjelder veg, vann og avløp. Denne funksjonen finnes fortsatt, men den har fått nytt navn: Mitt nabolag. Det er ikke vi som har funnet på navnebyttet, men det er leverandøren av tjeneste som har gitt den et nytt navn.
   
 • Hvis du går inn via forsiden, vil du se at det er færre menypunkter enn tidligere. Dette skal gjøre det lettere å få oversikt. Noen ganger er det ikke like opplagt hvilket menypunkt en informasjon hører hjemme under. Bruk søkerfunksjonen hvis du er i tvil – og gi oss tilbakemelding hvis du synes noe er veldig ulogisk.
   
 • Du vil finne en egen menyknapp som heter Min side. Her finner du post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg.
   
 • Vi ønsker engasjerte innbyggere. På politikk-sidene finner du oversikt over møtekalendere, nyttig kontaktinformasjon, oversikt over høringer med mer. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gir deg rett til innsyn i saker og post til og fra kommunen. Les mer om dette under menypunktet Innsyn. 
   
 • "Hva skjer i Lunner?" er en ny funksjon som vi håper å kunne lansere ganske snart. Dette skal knyttes til en kalender der lag, foreninger og andre kan legge inn aktiviteter, arrangementer. Vi jobber videre sammen med flere samarbeidspartnere for å få dette på plass så raskt som mulig. Det vil komme mer informasjon om dette senere.

Vi vil gjerne høre fra deg

Nettsider er levende sider. Det betyr at det alltid er mulig å gjøre forbedringer og endringer. Kom gjerne med innspill til oss hvis det er noe du synes er vanskelig å forstå, eller hvis det er noe du savner. 

Bruk e-post: web@lunner.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 941 67 047.