Revisjon av kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel

I tabellen under finder du oversikt over arealinnspill som skal konsekvensutredes. Du kan lese mer om disse i planprogrammet. Konsekvensutredningene nærmer seg nå slutten, og skal snart fremmes for politisk behandling. Det blir ny anledning til å komme med innspill når konsekvensutredningen kommer ut på høring. 

Les mer..
Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2021

Kommunestyret vedtok 7. januar planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel. Lunner kommune har invitert til arealinnspill til revisjonsarbeidet, og har gjennomført politisk behandling av siling av disse arealinnspillene. Kommunestyret behandlet silingssaken 6. mai. Kommunen er nå i gang med å konsekvensutrede innspill kommunestyret ønsket å inkludere i kommuneplanprosessen. 

Les mer..
Workshop lørdag

Bli med å forme framtidas Lunner - aktivitetsdager 1-2 februar

Takk til alle som deltok på aktivitetsdager 1-2 februar!

Fredag 1. februar og lørdag 2. februar arrangerte Lunner kommune arbeidsverskteder og åpen aktivitetsdag for innbyggerne for å samle inn innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Vi fikk inn mange gode innspill som er uuverdelige for kommunen - og håper samtidig at alle som deltok opplevde å være med på en hyggelig aktivitet som kan inspirere til videre engasjement.

Les mer..
Bli med å forme framtidas Lunner!

Bli med å forme framtidas Lunner!

Resultater fra innbyggerundersøkelse

Nå er rapporten fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i vinter klar!

Les mer..
Åpen aktivitetsdag

Bli med å forme framtidas Lunner!

Åpen aktivitetsdag i Lunnerhallen 1. februar

Bli med å forme framtidas Lunner!

Revisjon av kommuneplanen 2019-2031

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel