Hverdagsrehabilitering

Ny film om hverdagsmestring

Ønsker du å vite hva hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring egentlig er? Her kan du se hvordan Gran kommune/Lunner kommune jobber med dette i praksis.


Hverdagsrehabilitering er en måte å tenke og å handle på. Nå jobber Gran og Lunner kommuner sammen med NTNU i Gjøvik om en opplæringspakke for at alle ansatte i hjemmetjenesten skal  bruke hverdagsrehabilitering som tankesett.

En del av denne pakka er en video hvor pasienter fra Gran og ansatte fra Gran og Lunner forteller om hvordan de jobber på denne måten i hverdagen.

Her kan du se filmen

Filmen kan du se på kommunens egen YouTube-kanal:
 

Hverdagsmestring er hjelp til selvhjelp

Hverdagsmestring legger vekt på hvordan den enkelte personen mestrer hverdagen, uansett funksjonsnivå. Tradisjonelt vil kommunen sette inn kompenserende tiltak etter hvert som en person får dårligere funksjonsevne.

Hverdagsmestring legger også vekt på å legge til rette for opptrening og hjelp til selvhjelp, ut fra hvilke mål pasienten har. Den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt.


Støtte fra Fylkesmannen

Filmen er en del av prosjektet PILOTen Hadeland, som er navnet på et prosjekt Gran og Lunner driver sammen. Fylkesmannen har et mål om å skape en mer innovativ kommunesektor, og har gitt Gran og  Lunner kommuner pengestøtte til prosjektet. 

Ett av målene i PILOTen er å innføre hverdagsmestring og hverdagshabilitering som metode, og det er i den sammenheng filmen er blitt til.