Bilde navnekonkurranse

Navnekonkurranse for de to nye helse- og omsorgsbyggene i Lunner kommune

Lunner kommune utlyser navnekonkurranse for de to nye byggene i helse- og omsorgstjenestene i Lunner, beliggende på Harestua og Roa. Frist for å sende inn forslag er 25. oktober 2019.


Navnet skjemmer ingen, men navn har mye å si for hva vi identifiserer oss med. Kommunen arrangerer derfor navnekonkurranse for kommunenes innbyggere slik at flere kan delta i bestemmelsen av navnet for våre nye helse- og omsorgsbygg. Styringsgruppen for det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua, bestående av formannskapet og leder for helse- og omsorgskomiteen vil være jury i konkurransen. De vil avgjøre hva som blir de endelige navnene for de to byggene ut fra de ulike forslagene som har kommet inn.

Innsender av navneforslaget som vinner vil motta invitasjon til åpningen av det nye senteret på Harestua og en liten premie. Om flere har sendt inn samme vinnerforslag vil det trekkes en vinner blant disse.

Navnevalget vil bli tatt i slutten av oktober og kunngjøres rett etter avgjørelsen er tatt.

Så - har du lyst å delta?

  • Du kan også sende forslaget i brevpost. Merk konvolutten med navnekonkurranse nye helsebygg.
  • Oppgi ditt navn og adresse
  • Det er fint om du begrunner forslaget
  • Frist for deltakelse er 25. oktober 2019

 

Navnekonkurranse nye helsebygg