elv gress trær

Kartlegging av naturtyper i Lunner 2021

Miljødirektoratet skal kartlegge naturtyper i Lunner fra mai til oktober 2021. Berørte grunneiere som har eiendom større enn 5 mål, vil få eget brev med varsel om kartlegginga.

Les mer..

Naturmangfold i Lunner kommune

Lunner er en rik kommune når det gjelder biologisk mangfold bl.a på grunn av kalkrik berggrunn som gjør at det er spesielt mange arter her. Kransalgesjøene på Hadeland, hvor en stor andel ligger i Lunner, er spesielt verdifulle og vi har et særskilt ansvar for å ta vare på disse. Vassjø er sannsynligvis Norges største kransalgesjø.

Les mer..