Mylla mot vest.

Undersøkelser av vannkvalitet sommer 2019

Vi trenger å ha oversikt over vannkvaliteten og utvikling av vannkvalitet i vassdragene våre. Målet er god vannkvalitet. Får å få kunnskap om hvordan det står til med vassdragene, må vi ta vannprøver og derfor vil det i perioden juni til oktober bli tatt vannprøver i vann sør i kommunen.

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Resultater fra vassdragsovervåking på Hadeland i 2018

I perioden fra mai til oktober i 2018 ble det i regi av Fylkesmannen i Oppland gjennomført månedlig innsamling av vannprøver i 32 kalkrike innsjøer på Hadeland. Nå foreligger rapport fra undersøkelsene.

(foto. Ellen M.Stabursvik)

Les mer..
bilde av kreps

Tirsdag 7.mai kl 18-19.30 på Rådhuset i Nittedal

Temakveld: Edelkreps - en sambygdning i trøbbel

Vannområde Leira-Nitelva (VO) ønsker sammen med kommunene velkommen til temakveld om edelkreps!

Les mer..
kartutsnitt

Bli med på Strandryddedagen 4. mai!

Du har kanskje hørt om Strandryddedagen som er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, men også langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad.

Les mer..
Brenning av søppel

Det er vår.......

Det er vår, og da ønsker mange å ta en liten våropprydding. 

Les mer..
Hund i bånd

Av hensyn til viltet ble ekstraordinær båndtvang innført 12.februar 2019

Ekstraordinær båndtvang gjelder fortsatt i hele Lunner kommune

Det har i den siste tida kommet mye snø i Lunner, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det stedvis er skare som bærer en hund av normal størrelse. Skarelaget bærer ikke hjortevilt. Kommunen kan med hjemmel i hundeloven innføre ekstraordinær båndtvang når det er påkrevd av hensyn til viltet.

Les mer..
åker og himmel

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 22.mars 2018 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022.

Les mer..
Bilde av skog i vinterdarkt

Høringsfrist 13. august

Verneplan for skog - høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut  på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland. I Lunner gjelder dette skogsområder ved Larshus i Nordre Oppdalen og Galtedalstjerna på Grindvoll.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Fylkesmannen tar vannprøver

Vassdragsovervåking sommer 2018

I år som i fjor vil fylkesmannens folk ta månedlige vannprøver i mange vann i Lunner. De har fått tillatelse til å bruke elektrisk motor på båten for å kunne utføre undersøkelsene på en effektiv måte.

Les mer..
Bilde av åker og himmel

Miljøprisen skal deles ut for første gang i Lunner

Hvem skal få miljøprisen? Send inn forslag til kandidat innen 7.mai

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Miljøprisen skal nå deles ut for første gang. Formålet med miljøprisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.

 

Les mer..