Brenning av søppel

Det er vår.......

Det er vår, og da ønsker mange å ta en liten våropprydding. 

Les mer..
Nærbilde av bekk

Send inn forslag til kandidat innen 28.april

Hvem skal få miljøprisen for Lunner kommune 2019?

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Formålet med prisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.

Les mer..
Hund i bånd

Av hensyn til viltet ble ekstraordinær båndtvang innført 12.februar 2019

Ekstraordinær båndtvang gjelder fortsatt i hele Lunner kommune

Det har i den siste tida kommet mye snø i Lunner, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det stedvis er skare som bærer en hund av normal størrelse. Skarelaget bærer ikke hjortevilt. Kommunen kan med hjemmel i hundeloven innføre ekstraordinær båndtvang når det er påkrevd av hensyn til viltet.

Les mer..
åker og himmel

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 22.mars 2018 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022.

Les mer..
Bilde av skog i vinterdarkt

Høringsfrist 13. august

Verneplan for skog - høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut  på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland. I Lunner gjelder dette skogsområder ved Larshus i Nordre Oppdalen og Galtedalstjerna på Grindvoll.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Fylkesmannen tar vannprøver

Vassdragsovervåking sommer 2018

I år som i fjor vil fylkesmannens folk ta månedlige vannprøver i mange vann i Lunner. De har fått tillatelse til å bruke elektrisk motor på båten for å kunne utføre undersøkelsene på en effektiv måte.

Les mer..
Bilde av åker og himmel

Miljøprisen skal deles ut for første gang i Lunner

Hvem skal få miljøprisen? Send inn forslag til kandidat innen 7.mai

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Miljøprisen skal nå deles ut for første gang. Formålet med miljøprisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.

 

Les mer..
Plakat båndtvang

Båndtvang

I Lunner kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

Les mer..
§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Undersøkelser i innsjøer sommer 2017

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer i Lunner i løpet av sommeren 2017. De skal bruke båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.

Les mer..