Skog ved Galtedalstjerna på Grindvoll vernes. Området på 572 dekar ligger i både Lunner og Jevnaker kommuner.

Over 1000 mål skog beskyttes gjennom frivillig vern

To skogområder i Lunner vernes

Denne uken ble det opprettet to nye naturreservater i Lunner kommune. Det er områder ved Larshus i Nordre Oppdalen, og Galtedalstjerna ved Grindvoll som vernes.

Les mer..
Klima viken 2

Kommuner i Klima Viken forplikter seg til å prioritere fossilfri transport

Lunner med på grønn erklæring

Lunner kommune har forpliktet seg til å kjøpe transporttjenester med fossilfrie drivlinjer. Erklæringen er et tiltak er i regi av Klima Viken, en samarbeidsplatform for kommunenes klimaarbeid som Lunner nå er med i.

Les mer..
Leif G. Koch viser fram miljøprisen

Miljøprisen 2021 til Leif Grenager Koch

Leif Grenager Koch fra Grua mottok under kommunestyremøtet 2.september, Lunner kommune sin miljøpris for 2021 bl.a for sitt miljøengasjement i ulike lag og foreninger og sin gode formidlingsevne når det gjelder natur og miljø.

Les mer..
grønn eng med tre

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Miljøprisen 2021- fortsatt mulig å melde inn kandidater

Det er mange som gjør en god miljøinnsats i Lunner. Kjenner du noen som har gjort en spesielt god innsats for miljøet - ikke nøl med å melde fra til oss!

Les mer..
naturbilde jorde og vann vår

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Hvem fortjener miljøprisen i år?

Kjenner du noen som fortjener miljøprisen i Lunner kommune i 2020? Da må du si ifra til oss!

Les mer..
bading

Harestuvannet - en perle det er vel verdt å ta vare på!

I Vannområde Leira-Nitelva lager vi faktaark for ulike vannforekomster. Nå er det lagd faktaark for Harestuavannet som beskriver fakta, muligheter og utfordringer. Les og lær mer om Harestuvannet!

Les mer..
Brenning av søppel

Ikke brenn bråte, hageavfall eller søppel!

Det er vår.......

Det er vår, og da ønsker mange å ta en liten våropprydding og det er fristende å fyre opp bål for å bli kvitt både søppel og hageavfall. 

Les mer..
Vasspest under vann Helge B. Pedersen

Vasspest er kartlagt i Lunner

Den uønska plantearten vasspest er kartlagt i Lunner i 2019. Dette gir oss viktig kunnskap for å kunne jobbe videre med tiltak for å bekjempe spredning av denne uønska arten. Kartleggingen er gjort i regi av Vannområde Leira-Nitelva.

Les mer..
Paragraf

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

Stortinget har vedtatt at det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje fra 2020. Dette betyr at mange må gå over til nye oppvarmingsløsninger og kvitte seg med den gamle oljetanken.

Les mer..
Hallumtjern

Nå er rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern gjennomført

Den 16. og 17. oktober gjennomførte Veterinærinstituttet rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern for å fjerne og hindre ytterligere spredning av de uønska fiskeartene gjedde og mort fra vassdraget.

Les mer..