Leif G. Koch viser fram miljøprisen

Miljøprisen 2021 til Leif Grenager Koch

Leif Grenager Koch fra Grua mottok under kommunestyremøtet 2.september, Lunner kommune sin miljøpris for 2021 bl.a for sitt miljøengasjement i ulike lag og foreninger og sin gode formidlingsevne når det gjelder natur og miljø.

Les mer..
grønn eng med tre

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Miljøprisen 2021- fortsatt mulig å melde inn kandidater

Det er mange som gjør en god miljøinnsats i Lunner. Kjenner du noen som har gjort en spesielt god innsats for miljøet - ikke nøl med å melde fra til oss!

Les mer..
naturbilde jorde og vann vår

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Hvem fortjener miljøprisen i år?

Kjenner du noen som fortjener miljøprisen i Lunner kommune i 2020? Da må du si ifra til oss!

Les mer..
bading

Harestuvannet - en perle det er vel verdt å ta vare på!

I Vannområde Leira-Nitelva lager vi faktaark for ulike vannforekomster. Nå er det lagd faktaark for Harestuavannet som beskriver fakta, muligheter og utfordringer. Les og lær mer om Harestuvannet!

Les mer..
Brenning av søppel

Ikke brenn bråte, hageavfall eller søppel!

Det er vår.......

Det er vår, og da ønsker mange å ta en liten våropprydding og det er fristende å fyre opp bål for å bli kvitt både søppel og hageavfall. 

Les mer..
Vasspest under vann Helge B. Pedersen

Vasspest er kartlagt i Lunner

Den uønska plantearten vasspest er kartlagt i Lunner i 2019. Dette gir oss viktig kunnskap for å kunne jobbe videre med tiltak for å bekjempe spredning av denne uønska arten. Kartleggingen er gjort i regi av Vannområde Leira-Nitelva.

Les mer..
Paragraf

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

Stortinget har vedtatt at det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje fra 2020. Dette betyr at mange må gå over til nye oppvarmingsløsninger og kvitte seg med den gamle oljetanken.

Les mer..
Hallumtjern

Nå er rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern gjennomført

Den 16. og 17. oktober gjennomførte Veterinærinstituttet rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern for å fjerne og hindre ytterligere spredning av de uønska fiskeartene gjedde og mort fra vassdraget.

Les mer..
Hallumtjern

16. og 17.oktober

Rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern

Lunner og Jevnaker kommuner har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å bekjempe de uønska artene gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt ved å bruke rotenon. Før Miljødirektoratet fattet endelig vedtak, var søknaden på høring. Det er også gjennomført informasjonsmøte. Bekjempelsen vil foregå ved at en sprer rotenon i de to tjernene. Dette arbeidet vil Veterinærinstituttet stå for og spredning skal skje 16. og 17. oktober.

Det anbefales ikke å bade i Holteputt, Hallumtjern eller Vassjø med tilløpsbekk på behandlingsdagene. I tillegg anbefales det å ikke å spise død fisk som flyter opp eller å drikke rotenonbehandlet vann. Det vil bli satt opp informasjon ved behandlingsområdet i forkant av behandlingen.

Kommunene vil i etterkant av behandlingen, ta vannprøver for å finne ut når rotenonen er brutt ned. I samarbeid med frivillige, vil kommunene ha ansvaret for å plukke opp død fisk. Mannskap vil være tilstede på behandlingsdagen og påfølgende dag.

All fisk i Holteputt og Hallumtjern vil gå tapt ved behandlingen. Det må påregnes at dette kan skje også nedstrøms i vassdraget mot Vassjø.

Les mer..
Olerud miljøpris 2

Startet landets første lokallag av Naturvernforbundet - i Lunner

Lunners Miljøpris 2019 til Kåre Olerud

Lunner kommunes miljøpris for 2019 gikk til Kåre Olerud for hans livslange arbeid for miljøvern gjennom Naturvernforbundet, her og mange andre steder. 

Les mer..