Den gode samtalen

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Nærvær som et begrep legger vekt på en mer helhetlig forståelse av helse enn bare om man er syk eller frisk. Tilnærmingen til arbeidet med jobbnærvær blir annerledes når vi snakker om nærvær istedenfor fravær.

Les mer..
Den gode samtalen

Igangsatte og planlagte aktiviteter knyttet til Nærværsarbeid

Samtidig med at prosjektgruppen for nærvær jobber med å systematisere kunnskap og tiltak, foregår det flere aktiviteter i kommunen som bidrar til arbeidet, blant annet:

Les mer..