Den gode samtalen

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Nærvær som et begrep legger vekt på en mer helhetlig forståelse av helse enn bare om man er syk eller frisk. Tilnærmingen til arbeidet med jobbnærvær blir annerledes når vi snakker om nærvær istedenfor fravær.


Kort fortalt, når man snakker om fravær, ser man på hvorfor ansatte ikke er på jobb. Når man snakker om nærvær har man fokus på hvorfor de ansatte er på jobb.  Innenfor nærværsarbeid står derfor arbeidet mot helsefremmende arbeidsplasser sentralt. Idebankens temahefte om helsefremmende arbeidsplasser beskriver dette slik:

«Mange begreper er nært knyttet til helsefremmende arbeidsplasser, for eksempel friskfaktorer, langtidsfrisk, jobbengasjement, trivsel, arbeidsglede osv. I praksis handler helsefremmende arbeidsplasser om å skape gode prosesser i virksomhetene der ledere og ansatte deltar aktivt for å få fram hva en helsefremmende arbeidsplass er for dem.»

Artikkel og film fra idebanken: De beste arbeidsplassene er helsefremmende