Næringshage - Hadelandshagen AS

Hadelandshagen AS er arena for næringsutvikling for hele Hadeland. Lunner kommune gir et årlig økonomisk bidrag til Hadelandshagen og er i tillegg medeier. Les mer om Hadelandshagen ved å besøke hjemmesiden og nøl ikke å ta kontak med daglig leder, Dagfinn Edvardsen!


1. februar 2010 flyttet Hadelandshagen inn i Linstadgården i Gran sentrum. Hadelandshagen tilbyr innflyttingsklare kontorer og i tillegg kontorplasser i åpent landskap til en konkurransedyktig pris. Gründere blir tilbudt gratis kontorplass de første 6 månedene. Hadelandshagen har også stor møteromskapasitet med både små og store møterom.  


Tilbud:

  • kursing og veiledning relatert til nyetableringer
  • arena og møteplass for felles utvikling av kompetanse og miljø
  • bistand til næringslivet
  • prosjektledelse i regionale utviklingsprosjekt
  • fleksible og kostnadseffektive kontorplasser

 

Vi skal løfte Hadeland i front for nyetablering og innovasjon!