Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist 1. september 2020

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.


Informasjon og søknadsskjema

Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post: postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.
 

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2020.


Sentralledd har tidligere frist

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.


Må være registrert i Frivillighetsregisteret

Alle mottakere av mva. kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2020. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd.
Husk at registrering kan ta litt tid.