Barn bygger med klosser i barnehage

Nå kan du søke barnehageplass for 2018/2019

Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Du kan søke elektronisk ved å gå inn på Lunner kommunes hjemmesider. Søknadsskjema finner du her under selvbetjening.

Dersom du ønsker en papirutgave av søknadsskjemaet kan du få dette ved å be om det i den enkelte barnehage eller i resepsjonen på Lunner rådhus.