Hallumtjern

Nå er rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern gjennomført

Den 16. og 17. oktober gjennomførte Veterinærinstituttet rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern for å fjerne og hindre ytterligere spredning av de uønska fiskeartene gjedde og mort fra vassdraget.


Forut for behandlingen ble det gjennomført et omfattende arbeid for å redde ørret fra vassdraget. I etterkant av behandlingen har arbeidet foreløpig bestått i å fjerne død fisk og følge opp med vannprøver. Vi avventer prøvesvar og skal følge opp med ytterligere vannprøver for å se når vassdraget kan "friskmeldes" og en kan begynne gjenoppbygging av fiskestammene som hører hjemme i vassdraget.

Fylkesmannen i Innlandet har skrevet en artikkel om rotenonbehandlingen som du kan lese her.