Bilde av vann og bekk

Mye spennende arbeid som angår vassdragene våre!

Lunner kommune er delt inn i ulike vannområder, Leira-Nitelva, Randsfjorden og Oslo. Det foregår mye arbeid for å ta vare på vassdragene våre. På hjemmesida for Vannområde Leira-Nitelva er det mye informasjon om vannforvaltningsarbeidet som kan være verdt å ta en kikk på.