Miljøpris 2020

Ildsjelene på Grua

Miljøprisen til Inger og Dag Berge

Inger og Dag Berge fra Grua mottok under kommunestyremøtet 10.september Lunner kommune sin miljøpris for 2020 for sitt store engasjement for miljø og nærmiljø.

miljøpris 2020
Inger og Dag Berge

Lunner kommune sin miljøpris deles ut hvert år og i 2020 var det Inger og Dag Berge fra Grua som ble utnevnt til prisvinnere. Det var plan- og utviklingsutvalget som i møte 25.august bestemte at ekteparet skulle få prisen i år og den ble delt ut av ordfører Harald Tyrdal i starten av kommunestyremøtet 10.september. Prisvinnerne er glade i naturen og er genuint opptatt av miljø og nærmiljø. Både i yrkeslivet og på fritida har de engasjert seg i aktiviteter og prosjekter knyttet til å ta vare på bl.a naturmangfold, vassdrag, kulturminner og nærmiljø. De er engasjerte og synlige i nærmiljøet og er gode forbilder og bidrar til å øke miljøbevisstheten i nærmiljøet på Grua.

Miljøprisen består av et flott keramikkfat som er laget av den lokale kunstneren Marianne Nilsen, en pengegave på kr 10 000,- og diplom.

Gratulerer med Miljøprisen 2020, Inger og Dag Berge!