Milepælsplan

 

 Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad skal behandles på ny  i formannskapet 06/02 og kommunestyret 20/02-14.

Det blir her bedt om at denne saken får utsatt sin frist til utgangen av 2014.

Det betyr at helhetlig løsning for Frøystad anlegget skal komme fram til en løsning for hele området innen utgangen av 2014.