Matrikkelen

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. NB! Vi gjør oppmerksom at eiendomsgrenser har svært ulik kvalitet, noen er eksakt målt, mens andre aldri er blitt målt.

Link til Statens Kartverk :    Matrikkelen

Ønsker du å se hvilke opplysniger som ligger inne i matrikkelen for din eiendom.

Matrikkelopplysninger for min eiendom:    Matrikkelopplysninger