Offisiell åpning av Tunet

Vellykket offisiell åpning av Tunet

Mange møtte opp, og alle gledet seg over nye og flotte lokaler. Lokalavisen Hadeland var til stede under den offisielle åpningen, og vi gleder oss til å lese om det i avisen.

Link til e-avisen til Hadeland om åpningen.

Les mer..
Framsiden

Lunner Dagaktivitetssenter er klar for offisiell åpning 11.mars

Lunner dagaktivitetssenter er ferdigstilt, innredet, innflyttet og klar for høytidelig åpning 11.mars.

Her gir vi deg noen smakebiter i form av bilder

Les mer..

Status pr januar

Lunnertunet ferdigstilles i løpet av februar.

Les mer..
Fasade

Status pr. september 2014

Lunner kommunes egne håndtverkere jobber for fullt med utvendige arbeider inn mot vinteren.

Øvrige eksterne aktører som taktekkere, asfaltentreprenør med flere planlegger også sine arbeider for sluttføring før snøen legger seg.

Foreløpig ser det ut til at vedtatte fremdriftsplan overholdes.

Planlagt åpning er 2 mars 2015.

Les mer..
Lunnertunet utvendig arbeid

Status juni 2014

STATUS:

Byggetillatelse innvilget.

 

Fokus på utvendige arbeider- arbeidet startet opp uke 24.

Les mer..
Fasade

Status 23 mai 2014

Her finner du fremdriftsplan for prosjektet: Fremdriftsplan.pdf

Lunner kommune har fått tilskudd fra Husbanken på 6,6 mill. Med dette så er prosjektet finnansiert.

Arbeidstilsynet og byggesaksbehandling:

Søknad om tiltaket er nå oversendt til arbeidstilsynet for behandling. Når arbeidstilsynet har godkjent planene vil byggesaksavdelingen behandle selve byggesøknaden.

 

Les mer..
Fasade

Tidligere status pr. 23 april 14

P307- Dagsenter Lunner psykiatri (Lunnertunet)- Møte vedr. prosjektstatus og fremdrift

Det er i dag avholdt et orienteingsmøte der, vernetjeneste, Psykisk helse brukergruppe, kontoret for Psykisk helse og administrasjonen var invitert.

Prosjektansvarlig og prosjektleder orienterte om status jf. kommunestyre vedtaket her og tentativ fremdriftsplan innlemmet i politisk saksfremlegg side 5. her 

Foreløpig plantegning her

 

 

Les mer..

Status før kommunestyremøte 27/3-14

Dagsenter psykiatri P-307

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Les mer..