Barn i ring holder hender

Dette er Lunnermodellen

Lunnermodellen beskriver hvordan Lunner kommune jobber med systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, unge og familier.


Lunnermodellen bygger på en modell for bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen), og den beskriver hvordan innbyggerne ivaretas på individnivå, tverrfaglig enhetsnivå og overordnet kommunalt nivå.

Lunnermodellen skal sikre tidlig innsats, samordning og medvirkning. Ulike tjenester skal samarbeide for å ivareta barn, unge og familier det er knyttet til bekymring til og sette igang tiltak på et tidlig tidspunkt. Modellen skal videre sikre at de blir gjort en helhetlig og koordinert innsats uten at at det blir brudd i oppfølgingen.

"Handlingsveileder" og "stafettholder" er to viktige elementer i BTI-modellen. Handlingsveilederen beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre. Stafettholder er den (eller de) personen som skal sikre overblikk og sammenheng i oppfølgingen, ivareta barn og voksne og være kontaktpersonen for barn og voksne når de følges opp av én eller flere tjenester.

Lunnermodellen består av tre nivåer:

  • Individnivå (BTI-modellen)
  • Enhetsnivå/tverrfaglig nivå
  • Kommunalt nivå