Velkommen til Lunner ungdomsskole!

 

 


LUS.png

Adresse: Sandsvegen 2, 2740 Roa

Telefon: 476 65 616

Epost til kontoret: turid.elvevoll@lunnerskole.no
Epost til rektor: lasse.juliussen@lunnerskole.no
Epost til ass.rektor: mads.holterbakken@lunnerskole.no
 

Skolen vår ligger på Roa. Vår nærmeste nabo er rådhuset for Lunner kommune. Vi flyttet inn i nyrenoverte lokaler i 2013 og er veldig godt fornøyd med lyse og trivelige rom. Trinnene er fordelt på avdelinger. Vi har godt utstyrte spesialrom for kunst og håndverk, mat&helse og naturfag. Skolen har store, opparbeidede uteområder der det kan drives med ulike ballspill og andre aktiviteter, så vel i skoletiden som på ettermiddags- og kveldstid. Skolebygningene rommer også Lunnerhallen som brukes av skolen på dagtid og som drives på kvelds- og helgetid av Lunner Håndball. I gangavstand til skolen ligger svømmehallen.

Vår visjon er: Fra mulighet til virkelighet

Satsingsområdene for skolene i Lunner er:

  • Videreutvikle et godt læringsmiljø og elevmiljø
  • Gode læringsresultater
  • Gode systemer for tverrfaglig samarbeid
  • Digitalisering

Vi ønsker at vår pedagogiske plattform setter klasseledelse og mestring i en sammenheng og gir oss en felles referanseramme som øker læringstrykket og sikrer kvalitet. Høsten 2019 skal vi gjøre oss noen erfaringer med noen felles prinsipper for vurdering der målet er å videreutvikle vår praksis med tanke på VFL og sluttvurdering. 

Det er opprettet flere alternative læringsarenaer for å sikre alle elevene den opplæringen de skal ha. Lærerne jobber i team. De ansatte fordeler seg omtrent likt når det gjelder antall kvinner og menn.

Vi har gode resultater på elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen.

Vi bruker Skooler og Office365 som læringsplattform.

Rektor:  Lasse Juliussen