Flyfoto Lunner omsorgssenter

Kalvsjøhagen 23, 2730 Lunner

Lunner omsorgssenter


Lunner omsorgssenter (LOS) består av sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, eldresenter (Bergo) og institusjonskjøkken. Omsorgssenteret ligger i naturskjønne omgivelser på Kalvsjø, med utsikt over Kalvsjøtjernet.

Det er dagligvarebutikk, skole og barnehage i nærheten. Sykehjemmet er bygget i 1978, med et tilbygg fra 1999.

Hjemmetjenesten har kontorer i underetasjen, med egen inngang ned mot tjernet. Til sammen er bygget på ca. 5000 m2 og har et uteareal på ca 10 mål.
Det er 50 sykehjemsplasser med enerom, hvorav 14 plasser for demente fordelt på 2 avdelinger. Dagsentertilbud har vi 4 dager per uke på LOS, og eldresenteret Bergo er åpent en dag per uke (torsdager). Det er ca. 150 ansatte ved LOS.

Visittid mellom kl. 10.00 og 22.00 

Sykehjemslege, fysioterapi- og ergoterapitjeneste er tilknyttet sykehjemmet, samt frisør og fotterapeut.

Vårt kjøkken tilbyr også middagsmat til hjemmeboende, etter vedtak.